TECHNICKÝ SEMINÁŘ - EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ A ROBOTIZACE V PRAXI VI
NOVÉ TRENDY V OBLASTI TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ

Zažijte s námi dva dny plné novinek z oblasti třískového obrábění a podělte se s námi o nejnovější poznatky a zkušenosti z praxe.
Čeká na Vás spousta zajímavých a užitečných informací. 

Termín a místo konání:
18. – 19. 5. 2023,
Hotel PANORAMA, Češkovice 168, 678 01 Blansko

Těšíme se na setkání s Vámi

Elektronická přihláška

PROGRAM SEMINÁŘE

ČTVRTEK 18.5.2023

10:30 – 12:00  Registrace účastníků, ubytování
12:00 – 13:00  Oběd

13:00 – 13:10  Úvodní slovo, zahájení semináře
13:10 – 13:50  FRAISA SA – inovace pro budoucnost (Jiří Švejkar 40 min.)
13:50 – 14:10  Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG - mnohem víc, než jen nástroje (Petr Kovařík, 20 min.)
14:10 – 14:25  WORKPLAN – řízení a plánování zakázkové výroby (Jan Dvořák, DiS., 15 min.)
14:25 – 14:45  Možnosti využití modulů CADCAM WORKNC, nové trendy vývoje (Petr Zaoral, 20 min.)
14:45 – 15:05  Zermet Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG – od modelu k produktu (Jiří Švejkar, 20 min.)
15:05 – 15:30  Přestávka – Coffee break
15:30 – 16:10  POKOLM FRÄSTECHNIK GmbH & Co. KG – držáky a frézy - nová inovativní řešení (Ing. Libor Zich, 40 min.)
16:10 – 16:30  Mimatic GmbH – závity a zápichy v jednom (Petr Kolman, 20 min.)
16:30 – 16:50  Bezkolizní obrábění díky použití digitálních dvojčat CNC strojů v systému NCSIMUL (Jaroslav Plch, 20 min.)

18:00 – 19:00   Večeře
od 19:00  Volná diskuze, burza informací

PÁTEK 19.5.2023

08:00 – 09:00   Snídaně

09:00 – 09:20  Komplexní řešení v upínání (Jiří Švejkar, Petr Kovařík, 20 min.)
09:20 – 09:40  GRESSEL AG – upínání obrobků pro 3osé a 5osé obrábění (Petr Kovařík, 20 min.)
09:40 – 10:00  Výroba speciálů, ostření a povlakování – řešení připravená na míru (Petr Kovařík, 20 min.)
10:00 – 10:10  Přestávka
10:10 – 10:25  Objemový CAD DESIGNER a jeho využití k tvorbě elektrod, s přímou vazbou na CAM (Pavel Hačko, 15 min.)
10:25 – 10:40  Možnosti a využití analýzy 3D dat pomocí systému WORKXPLORE (Jan Macík, 15 min.)
10:40 – 11:00  Vysokofrekvenční elektrovřetena – fascinace síly a rotace (Petr Kovařík, 20 min.)
11:00 – 11:20  Závěrečné slovo, ukončení semináře 

Zájemcům o softwarové produkty HEXAGON nabízíme možnost konzultací mimo hlavní program dle individuální dohody.  

01 prostory Blansko

Elektronická přihláška