Partnerská řešení

ZW3D

Všestranný 3D modelář, který umožňuje navrhovat vaše výrobky pomocí jednoduchých a intuitivních funkcí. Jednoduché a dostupné CAD řešení s možností rozšíření o soustružení i základní CAM funkce.

 • 3D CAD a CAM pro strojaře
 • náčrt, díl, sestava, výkres
 • načítání Catia, ProE...
 • trvalá licence

Produktová stránka

sys logo 

 


 

3D form inspect3D FORM INSPECT

Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary na všech stranách a všemi osami přímo na obráběcím stroji a o provedeném měření vytvořit protokol. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Jednoduché měření a protokolování napřímo za stejného upnutí

Se softwarem 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle měřit pravidelné geometrie a formy na všech stranách se všemi osami přímo na obráběcím stroji a protokolovat přímo na obráběcím stroji. To nabízí velkou výhodu zejména v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v leteckém průmyslu. Software 3D Form Inspect zajišťuje bezpečnost již během výroby a zvyšuje kvalitu.

 • Intuitivní ovládání a příprava komplexních měřicích úloh bez nutnosti předchozích znalostí programování
 • Spolehlivé výsledky měření díky RTC – Real Time Calibration
 • Snadná a bezpečná kontrola volných ploch a pravidelných geometrií na 3 a 5osých strojích
 • Jednoduché dodatečné opracování kritických ploch pomocí vyrovnání Best-Fit na hotových obrobcích
 • Možnost automatizace pomocí 3DFI JobMaster.

Snadné použití

 • Intuitivní uživatelské prostředí pro nejsnadnější manipulaci
 • Měřicí funkce s orientací na praktické zkušenosti, navržené pro uživatele obráběcího stroje
 • Automatický přenos měřicího programu a výsledků měření Start of Brightcove Player

Univerzální použití

 • Velké množství importních filtrů pro povrchová data systému CAD
 • K dispozici pro téměř všechny řídicí systémy CNC

Úspora nákladů – zvýšení konkurenceschopnosti

 • Optimální definování nulového bodu obrobku podle obrysu obrobku
 • Vyhodnocení výsledku ihned po obrábění
 • Bez nutnosti přenosu do měřicího stroje
 • Možnost okamžitých dokončovacích prací bez dalšího vybavení stroje
 • Žádné prostoje stroje z důvodu chybějících informací/výsledků měření
 • Dokumentace o měření kvality a zápis do protokolu v automatizované výrobě

Produktová stránka

partnerske reseni semaco hexagon

 


 

3D form inspectBLUEJET

Nová generace CRM BLUEJET nabízí profesionální ale přitom pro ovládání velmi jednoduché řešení pro efektivní řízení oddělení obchod, marketing, servis a projekty. Mimořádná flexibilita systému umožňuje perfektní přizpůsobení pro různě velké společnosti napříč odvětvím. Real-time CRM, které kopíruje moderní trendy a nové postupy. 360° pohled na zákazníka a plná podpora týmové spolupráce.

 • Jakékoli zařízení (mobil, tablet, PC, TV) – responsivní design
 • Webová aplikace (jednoduše bez instalace) – přístup odkudkoli
 • Prostředí navrženo uživateli – UX – user experience
 • Mimořádná flexibilita – datová struktura, workflow, editovatelné sestavy
 • Integrovaná inteligence - BI – dashboardy, grafy, KPI,
 • Otevřenost a konektivita – API – propojení s mnoha systémy, (79+ fungujících propojení)

Systém prověřený uživateli!

Nejvíce nás těší, že se můžeme na BLUEJET spolehnout a jsou tady pro nás. Kdykoli si vymyslíme nějaký nový požadavek, či modul, který by nám ulehčil práci, tak se nám snaží pomoci a společně nacházíme řešení.

25+ let zkušeností s efektivním využitím CRM systému!

Produktová stránka

PŘ BJ