WORKNC CAM

CAM PRO PŘESNOU VÝROBU

WORKNC je prověřený CAM systém, zaměřený na složité modely forem a jejich obrábění na 3osých, 5osých
i víceosých CNC strojích.

WORKNC přináší svým uživatelům automatické generování drah nástrojů, vyšší produktivitu, rychlejší obrábění, delší životnost nástrojů, lepší kvalitu výsledných povrchů s vyšší přesností, hospodárnější využití strojů a rychlejší CNC programování. Paralelní výpočet ve WORKNC plně využívá výhod vícejádrových procesorů při náročných výpočtech a zpracování dat. Doba přípravy je kratší díky předdefinovaným vzorům obrábění a dávkovým výpočtům drah nástrojů.

WORKNC umožňuje snadný import dat modelů ze všech využívaných CAD systémů. Tím je vyřešena většina problémů s kompatibilitou a správou dat. Kromě toho, mohou uživatelé díky efektivním drahám nástrojů, zlepšovat ve firmě všechny procesy, od návrhu po výrobu.

VÝHODY WORKNC

  • uživatelsky intuitivní prostředí
  • efektivní hrubování a dohrubování
  • automatické 5osé obrábění
  • kontrola kolize nástroje, držáku, stroje a upnutí
  • kvalitní a přesné obrobení dílů
  • výpočet drah s přesným profilem tvarových nástrojů
  • dílenský prohlížeč Viewer


5-OSÉ FRÉZOVÁNÍ

Díky snadnému programování 5osého frézování je možné jej provádět přímo ve výrobním provozu. Inteligentní dráhy nástrojů jsou automaticky a dynamicky optimalizovány tak, aby nedocházelo

ke kolizím a bylo zajištěno dodržení limitů rotačních a lineárních os zvoleného obráběcího stroje.

AUTO 5

Technologové mohou díky modulu WORKNC Auto 5 přejít automaticky od 3osých a 3+2osých drah na plné 5osé simultální dráhy. Tento modul plně využívá výhod plynulých 5osých drah a nabízí možnost použití kratších a pevnějších fréz. Ty potom mohou v rámci jednoho nastavení provést více obráběcích operací.

ADVANCED TOOLFORM

Tato strategie frézování využívá při vysokorychlostním obrábění skutečné (reálné) geometrie nástrojů. Jedná se především o čočkovité a soudkové frézy, které umožní dosáhnout výrazného zkrácení doby

cyklu a lepší kvality obrobených povrchů.

2D OBRÁBĚNÍ A VRTÁNÍ

Obrábění kapes s možností poloměrové korekce nástroje, vrtání s automatickou detekcí otvorů a využití uživatelsky přednastavených vrtacích postupů.

3+2-OSÉ HRUBOVÁNÍ

Hrubování/dohrubování pracuje s 3D modelem polotovaru, díky němuž zajistí bezkolizní dráhy pro kratší nástroje, následné dohrubování delším nástrojem a automatické doobrobení rohů. Díky 3D modelu polotovaru lze dohrubovat nejen ve třech osách, ale spolehlivě i pod vyklopením 3+2 osy.

WAVEFORM HRUBOVÁNÍ

Waveform dráhy zajišťují u vysokorychlostního obrábění konstantní velikost třísek s konstantním zatížením nástroje i v rozích a tím je možné dodržet konstantní vysokou rychlost posuvu.

DOKONČOVÁNÍ

Strategie dokončování WORKNC umožňují uživatelům snadno přizpůsobit operace obrábění tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Společně s výkonným grafickým editorem drah nástrojů a možností automatického obrábění pomáhá systém WORKNC výrazně zrychlit programování, zlepšit kvalitu obrobků a zvýšit produktivitu vlastního obrábění. Možnost omezení dráhy do hranic nebo na konkrétní plochy přispívá k snadné tvorbě celé technologie.

Produktová stránka

WORKNC logo 2