CAM PRO PŘESNOU VÝROBU

WORKNC je prověřený CAM systém, zaměřený na složité modely forem a jejich obrábění na 3osých, 5osých
i víceosých CNC strojích.

WORKNC přináší svým uživatelům automatické generování drah nástrojů, vyšší produktivitu, rychlejší obrábění, delší životnost nástrojů, lepší kvalitu výsledných povrchů s vyšší přesností, hospodárnější využití strojů a rychlejší CNC programování. Paralelní výpočet ve WORKNC plně využívá výhod vícejádrových procesorů při náročných výpočtech a zpracování dat. Doba přípravy je kratší díky předdefinovaným vzorům obrábění a dávkovým výpočtům drah nástrojů.

Více

Řízení a plánování výroby

Systém WORKPLAN je specificky orientovaný na zakázkovou výrobu tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů. Spravuje kompletní výrobní proces od první obchodní aktivity, přes nabídky, zakázky, nákup materiálů a kooperací, technologickou přípravu, plánování a řízení výroby, management odpracovaného času a docházky až po finální dodání a fakturaci.

Díky modulárnosti systému, je možné definovat potřebný rozsah systému v každém životním cyklu společnosti. Tato variabilita Vám umožňuje efektivní vynaložení nákladů na pořízení, implementaci a následný rozvoj.

Více

SIMULACE A VERIFIKACE NC KÓDU

NCSIMUL řídí celý proces obrábění od nezávislé simulace NC kódu až po vlastní obrobení. Nabízí plnou kontrolu výroby, automatickou úpravu NC kódu i jeho simulaci. NCSIMUL virtuálně vytváří skutečné prostředí obrábění tak, aby bylo možné eliminovat chyby, zkrátit dobu nutnou k nastavení stroje, celkově snížit náklady a zvýšit produktivitu. Dalšími výhodami této unikátní platformy je DNC správa programů, sledování strojů v reálném čase a zobrazení různorodých informací technického charakteru.

Více

RYCHLÝ PROHLÍŽEČ A ANALÝZA CAD DAT

WORKXPLORE je plně funkční rychlý CAD prohlížeč s funkcemi pro analýzu. Byl vyvinut kvůli importu souborů
oblíbených formátů pro účely analýzy. Nabízí množství výkonných nástrojů, širokou paletu funkcí a uživatelsky příjemné rozhraní. Software ukládá 3D CAD data ve speciálním kompaktním formátu, který umí měřit veličiny (tloušťky, vzdálenosti, úhly) i počítat odvozené parametry modelů (povrchy a objemy těles, hmotnost
dílu) bez nutnosti přístupu k původním CAD datům. WORKXPLORE je určen i méně zkušeným uživatelům CAD systémů, kteří v něm budou moci snadno zpracovat libovolný typ 2D/3D CAD souborů.

Více

TEN PRAVÝ CAD PRO CAM

DESIGNER vyplňuje mezeru mezi CAD a CAM. Od návrhu upínek, až po opravy a úpravy

součástek je DESIGNER ideální řešení pro přenos CAD geometrie do výroby.

VÝHODY DESIGNER

  • přímé objemové modelování v CAD prostředí
  • oprava povrchů importovaných modelů
  • rozsáhlé možnosti importu a exportu CAD modelů
  • nástroje pro snadnou tvorbu elektrod
  • nástroje pro práci s modely ve formátu STL
  • snadné a intuitivní uživatelské prostředí

Více

WORKNC integruje modul WORKNC Robot pro simulaci dráhy nástroje a úpravy umožňující ovládání všech typů robotů. Robot WORKNC

používá celou řadu drah nástrojů WORKNC pro obráběcí operace, svařování a leštění.

Simulace dráhy v celém prostředí robotické buňky zaručuje výsledky bez kolizí a zohledňuje specifické vlastnosti a omezení robota.

Více

ZW3D

Všestranný 3D modelář, který umožňuje navrhovat vaše výrobky pomocí jednoduchých a intuitivních funkcí. Jednoduché a dostupné CAD řešení s možností rozšíření o soustružení i základní CAM funkce....

3D FORM INSPECT

Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary...

Více

Nezbytnou součástí naší nabídky jsou školení. Při školeních klademe důraz na to, aby uživatelé získali všechny potřebné znalosti k nastavení, přizpůsobení i použití systému a také si sami práci v systému prakticky vyzkoušeli. Školení bývá rozděleno do ucelených bloků, v závislosti na jeho typu a rozsahu. V naší nabídce naleznete jak standardní typy školení, tak specifická školení připravená na míru potřebám a požadavkům našich zákazníků.

Více

Naši pracovníci mají mnoholeté praktické zkušenosti v oblasti obrábění a tvorby postprocesorů. Při jejich vytváření se snažíme o co nejlepší sladění požadavků a potřeb zákazníka, s možnostmi CAM systému a konkrétního stroje. Proto při jejich tvorbě klademe důraz na otevřenou komunikaci jak s vámi, tak s výrobci strojů.

Více

Součástí našich služeb je provádění různých druhů technických či procesních analýz a auditů. Auditem u stávajících zákazníků si klademe za cíl zjistit stav využití aktuálních možností systémů ve vlastním procesu výroby či plánování. Analýzy ve firmách, které doposud naše systémy nevyužívají, jsou zaměřené na zmapování současného stavu CAx či ERP systémů s návrhem možné optimalizace při přechodu na námi nabízená řešení.

Více

V oblasti CAD/CAM jsme schopni na základě poptávky připravit programy pro stroje s různými řídícími systémy. Při CNC programování využíváme jak proměnné řídícího systému stroje, tak i možnosti námi používaného CAM WORKNC.

Více

Součástí našich služeb jsou rovněž dodávky softwarových aktualizací či updatů. Pro naše stávající zákazníky nabízíme také možnost krátkodobého či dlouhodobého pronájmu licencí, či jejich modulů v závislosti na aktuální kapacitní potřebě. Pro nové potenciální zákazníky nabízíme možnost zapůjčení softwarových produktů k vlastnímu ověření funkčnosti požadovaného řešení.

Více

Ať už zjistíte, že se vyskytl nějaký problém, nebo jen potřebujete poradit, jsme tady pro vás.

Více

Pro naše stávající zákazníky je pro účely sdílení informací a hotline k dispozici FTP.

Na FTP jsou rovněž dostupné instalační balíčky jednotlivých řešení, včetně aktualizací.

Přístup na FTP zde

Více

Technické i produktové informace, tipy, triky, postřehy. To vše můžete nalézt v našich newsletterech.

Newslettery ke stažení zde.

Více