Ostatní služby

Součástí našich služeb jsou rovněž dodávky softwarových aktualizací či updatů. Pro naše stávající zákazníky nabízíme také možnost krátkodobého či dlouhodobého pronájmu licencí, či jejich modulů v závislosti na aktuální kapacitní potřebě. Pro nové potenciální zákazníky nabízíme možnost zapůjčení softwarových produktů k vlastnímu ověření funkčnosti požadovaného řešení.

Nabízené služby:

  • Aktualizace software
  • Zápůjčky software
  • Krátkodobé či dlouhodobé pronájmy
  • Webináře