NCSIMUL

SIMULACE A VERIFIKACE NC KÓDU

NCSIMUL řídí celý proces obrábění od nezávislé simulace NC kódu až po vlastní obrobení. Nabízí plnou kontrolu výroby, automatickou úpravu NC kódu i jeho simulaci. NCSIMUL virtuálně vytváří skutečné prostředí obrábění tak, aby bylo možné eliminovat chyby, zkrátit dobu nutnou k nastavení stroje, celkově snížit náklady a zvýšit produktivitu. Dalšími výhodami této unikátní platformy je DNC správa programů, sledování strojů v reálném čase a zobrazení různorodých informací technického charakteru.

VÝHODY NCSIMUL

  • simulace a verifikace NC-kódu a procesu obrábění
  • kontrola syntaxových chyb
  • optimalizace obrábění – zkrácení časů výroby
  • jednoduchá změna stroje s jinou koncepcí i řídícím systémem
  • modulární systém - řešení pro každého

NCSIMUL MACHINE

NCSIMUL Machine je CNC simulační software pro ověření NC kódu, simulaci obrábění a optimalizaci použitých nástrojů. Vyhledává chyby v programech a možné kolize pomocí stejného NC kódu, který řídí CNC stroj. Tento nástroj je dostupný pro soustružení, vrtání, frézování (3osé až 5osé), jejich kombinaci i speciální typy složitějšího obrábění. NCSIMUL Machine je jedním z nejpokročilejších software řešení pro verifikaci obrábění, simulaci a optimalizaci CNC programů. Díky tomu, že byl vytvořen dle charakteristik skutečných CNC strojů, simuluje přesně reálné prostředí pro vše, tzn. jak stroje, tak i nástroje a materiály.

NCSIMUL CAM ROZHRANÍ

Možnost rozšíření NCSIMUL o přímé rozhraní z jakéhokoliv CAM, pro rychlejší a digitální přenos dat pro vlastní kontrolu, simulaci a verifikaci NC kódu.

NCSIMUL OPTITOOL

NCSIMUL Optitool analyzuje řezné podmínky, zrychluje přejezdy vzduchem, optimalizuje rychlosti posuvů a umožňuje uživatelům vytvářet lepší strategie obrábění. Výsledkem je zkrácení výrobních cyklů, použití výhodnější operace obrábění a rychlá tvorba souborů s optimalizovaným NC kódem pro budoucí využití. Tento modul umožňuje optimalizovat délky nástrojů a účinnost NC programů na základě 3osých až 5osých simulací a všeobecně zvyšuje kvalitu obrábění.

NCSIMUL 4CAM

NCSIMUL 4CAM automaticky převádí již hotové NC programy z CAM na různé stroje. Budete tak moci rychle přenášet programy na stroje s různou kinematikou i řízením (kvůli lepšímu využití výrobních prostředků) a snadno zapojovat nové CNC stroje do výroby díky rychlejšímu využití již hotových NC programů.

NCSIMUL AUTOMATION

NCSIMUL Automation provádí automatizovanou kontrolu vámi vytvořených NC programů. Díky modulu Automation jsou opakované úkoly prováděny automaticky a díky tomu jsou bezpečné NC programy dodávány na dílnu rychleji. Server přijímá úkoly od všech klientů a naplánuje je podle preferencí uživatele. Vlastní management řídícího panelu automatizace zobrazuje průběžně stav každého úkolu (kontroly) a o jeho změnách informuje koncového uživatele (programátora). Tato funkce eliminuje časové prostoje a po dokončení úkolu má uživatel přístup k výsledné zprávě o kontrole a seznamu chyb. Vlastní proces kontroly je možné spustit jednoduše ručně, nebo jej plně automatizovat. S modulem automatizace můžete využít své licence 24hodin denně, 7 dní v týdnu. Automatizaci kontroly NC kódů lze také integrovat do vašeho stávajícího automatizačního procesu a propojit jej s jinými systémy, pomocí xml příkazů či pomocí API. V nastavení modulu lze vytvářet vlastní šablony posloupnosti příkazů pro vybrané typy projektů tak, aby bylo zajištěno provedení simulace a kontroly stejným postupem pro všechny projekty.

Produktová stránka

WORKNC logo 2